BABY MASÁŽE

Masáže obsahují prvky z indických a švédských masáží a z jógy. K hlavním účinkům  mimo jiné patří prohloubení vazby mezi rodiči a dětmi, navázání neverbální komunikace a zklidnění. Děti se naučí relaxovat, soustředit, lépe spolupracují a lépe usínají, jsou odolnější vůči nemocem i škodlivým vlivům okolního prostředí. U problémovýh dětí napomáhají odstranění poporodního traumatu, léčení dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, lehké mozkové dysfunkce, Downowa syndromu...Výrazně zlepšují stav astmatiků, alergiků a ekzematiků. 

Kurzy probíhají cyklicky 3x v měsíci - vždy ve středu v 9:30 - 11.30 v Mateřském centru. Cena kurzu je 2500 kč (2* 2,5 hodiny). Cena za 1 hodinu tedy činí 500 kč. V případě dětí vyžadující individuální přístup je možné domluvit kurz v domácím prostředí dle telefonické nebo osobní dohody.